வரவேற்பு!

கைஜியாகோ இரட்டை வரி பாலம்

இடம்: சோங்யுவான், சீனா

திட்டத்தின் பெயர்: கைஜியாகோ இரட்டை வரி பாலம்

ஃபார்ம்வொர்க் அமைப்பு: ஏறும் அமைப்பு


இடுகை நேரம்: ஏப்ரல் -16-2021