வரவேற்பு!

அஜியாங் எண் 6 பாலம்

இடம்: வென்ஜோ, சீனா

திட்டத்தின் பெயர்: அஜியாங் எண் 6 பாலம்

ஃபார்ம்வொர்க் அமைப்பு:சரிசெய்யக்கூடிய வளைந்த வடிவம்; ஏறும் அமைப்பு


இடுகை நேரம்: ஏப்ரல் -16-2021