வரவேற்பு!

ஷோரிங்

  • எஃகு முட்டு

    எஃகு முட்டு

    எஃகு முட்டு என்பது செங்குத்து திசை கட்டமைப்பை ஆதரிப்பதற்காக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஆதரவு சாதனமாகும், இது எந்த வடிவத்தின் ஸ்லாப் ஃபார்ம்வொர்க்கின் செங்குத்து ஆதரவுடன் ஒத்துப்போகிறது.இது எளிமையானது மற்றும் நெகிழ்வானது, மேலும் நிறுவல் வசதியானது, சிக்கனமானது மற்றும் நடைமுறையானது.எஃகு முட்டு சிறிய இடத்தை எடுக்கும் மற்றும் சேமிப்பதற்கும் கொண்டு செல்வதற்கும் எளிதானது.

  • ரிங்லாக் சாரக்கட்டு

    ரிங்லாக் சாரக்கட்டு

    ரிங்லாக் சாரக்கட்டு என்பது ஒரு மட்டு சாரக்கட்டு அமைப்பாகும், இது மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் வசதியானது, இது 48 மிமீ அமைப்பு மற்றும் 60 அமைப்பு என பிரிக்கலாம்.ரிங்லாக் அமைப்பு நிலையான, லெட்ஜர், மூலைவிட்ட பிரேஸ், ஜாக் பேஸ், யு ஹெட் மற்றும் பிற கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.லெட்ஜரை இணைக்க நான்கு சிறிய துளைகள் மற்றும் மூலைவிட்ட பிரேஸை இணைக்க மற்றொரு நான்கு பெரிய துளைகள் கொண்ட எட்டு துளைகள் கொண்ட ரொசெட் மூலம் நிலையானது பற்றவைக்கப்படுகிறது.