வரவேற்பு!

சாரக்கட்டு

  • Ringlock Scaffolding

    ரிங்லாக் சாரக்கட்டு

    ரிங்லாக் சாரக்கட்டு என்பது ஒரு மட்டு சாரக்கட்டு அமைப்பாகும், இது மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் வசதியானது, இதை 48 மிமீ அமைப்பு மற்றும் 60 அமைப்புகளாக பிரிக்கலாம். ரிங்லாக் அமைப்பு நிலையான, லெட்ஜர், மூலைவிட்ட பிரேஸ், ஜாக் பேஸ், யூ ஹெட் மற்றும் பிற விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளது. லெட்ஜரை இணைக்க நான்கு சிறிய துளைகள் மற்றும் மூலைவிட்ட பிரேஸை இணைக்க மற்றொரு நான்கு பெரிய துளைகள் கொண்ட எட்டு துளை கொண்ட ரோசெட் மூலம் தரநிலை பற்றவைக்கப்படுகிறது.