வரவேற்பு!

ஹைட்ராலிக் ஆட்டோ ஏறும் படிவம்

  • Hydraulic Auto Climbing Formwork

    ஹைட்ராலிக் ஆட்டோ ஏறும் படிவம்

    ஹைட்ராலிக் ஆட்டோ-க்ளைம்பிங் ஃபார்ம்வொர்க் சிஸ்டம் (ஏசிஎஸ்) என்பது சுவர்-இணைக்கப்பட்ட சுய-ஏறும் ஃபார்ம்வொர்க் அமைப்பு, இது அதன் சொந்த ஹைட்ராலிக் லிஃப்டிங் அமைப்பால் இயக்கப்படுகிறது. ஃபார்ம்வொர்க் சிஸ்டத்தில் (ஏசிஎஸ்) ஒரு ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர், மேல் மற்றும் கீழ் கம்யூட்டேட்டர் ஆகியவை அடங்கும், இது பிரதான அடைப்புக்குறி அல்லது ஏறும் ரயிலில் தூக்கும் சக்தியை மாற்ற முடியும்.